Hva skjer våren 2017?

3.-6. februar: Vintersang med Vokal Nord: Frederic Rwenski, Arvo

Pärt m.m

12.-24. mars: Skolekonserter med samisk repertoar, Nord-Troms m/

Marja Mortensson/Frode Fjellheim – Vokal Nord/Kultur i

Troms

30.mars-1. april: Storgata 196: Musikk av Benny Andersson og

Bjørn Ulvaeus, Storstua Stor-Elvdal

2.-4. april:     Midnattskonserter Ishavskatedralen, Vokal Nord

5.-6. april:    Mozarts requiem, Tromsø, Vokal Nord og NOSO

10.-14. mai: Vokal Nord

20. mai:        Humanistisk konfirmasjon, Åmot kulturhus

Mai:              Duo Sing og Tang: Konserter med «barnlige sanger»

av Poulenc, Britten, Bernstein, Irgens Jensen og Grieg.

8.-11.juni:     Kvenfestival, Nordreisa, Lyngen og Tromsø, VN

23.-25.juni:   Carmina Burana, Tromsø, VN

30. juni-2.juli:Mozarts Requeim, Tromsø. VN og NOSO