Hva skjer våren 2018?

 

5.-7. januar: Øving med Vokal Nord

20. januar: «Velkomne med æra»: Nyttårskonsert med Duo Sing og Tang & gjester, Gamle Koppang Stasjon

21. januar: «Velkomne med æra»: Nyttårskonsert med Duo Sing og Tang & gjester, Øvre Rendal kirke

24. januar: Seminar med Jordet Sanglag: «Med stemmen som instrument»

31. januar-5. februar: Turnè med Vokal Nord – «HimmelsLicht» og «Delvieh»  Bodø-Svolvær-Harstad-Tromsø

19. februar: Øvelse med Midt-Østerdal Prosjektkor: Johannes og Matteuspasjonen, Stor-Elvdal

24. februar: Pusteteknikksamling Oslo

3.-4. mars: Seminar med Mikaelskoret Stor-Elvdal.

17-24. mars: Midnattskonserter med oktett Vokal Nord, samt «Skapelsen» med NOSO og Vokal Nord, Tromsø

2. april: Øving med orkester og Midt-Østerdal prosjektkor

4. april: Pasjonskonsert med Midt-Østerdal prosjektkor, Tjeerd Bakker og orkester. Utdrag fra Johannes-og Matteuspasjonen, Stor-Elvdal

20.-22. april: Øving Vokal Nord

28.-29. april: Seminar med Rendalen blandetkor og Anna Gunnarsson

2. -10. mai: Turnè til Island og USA (Seattle og New York), Vokal Nord

14. mai: Synge for styret i pilgrimsleden, Stavkirka i Lia, Rendalen

19. mai: Synge human-etisk konfirmasjon, Åmot kulturhus

Juni: Konserter med Margeretha Stassen, klaver – Duo Sing og Tang